top of page

KRİSTAL PİKSEL

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

 

ODTÜ TEKNOKENT, Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED)'in projelendirdiği Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 2021 Kapsamında kendilerine iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve eğitim katılımcıları ve proje için çalışanlar ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır (yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar haricinde).

Proje kapsamında sunulan kişisel bilgiler ODTÜ TEKNOKENT, TOGED sorumluluğu altında, aşağıda yer alan amaçlarla bir dosyada işlenecek ve saklanacaktır:

1- Etkinliğe katılımcı ya da katılım için başvuru yapma ve etkinlikte görev alma kapsamında kişisel bilgiler,
 
2- E-posta ya da diğer benzer iletişim araçlarıyla (SMS gibi) iletiler göndererek, proje ve faaliyetleri hakkında bilgi sunmak

3- ODTÜ TEKNOKENT,ODTÜ TEKNOKENT, TOGED'in bu tarz etkinlikleri ve bilgilendirmelerini sunmak

Bize üçüncü tarafların kişisel bilgilerini sunmanız durumunda, onların kişisel verilerinin kullanılması hakkında bilgilendirmek ve bu bilgilerin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda sunulması için açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Sizin tarafınızdan sunulan bilgiler aşağıdaki amaçlarla kullanılacaktır: (a) Oyun Tasarım Atölyesi kapsamındaki kayıtlar, kayıt listeleri, (b) Proje yükümlülükleri kapsamında herhangi bir soru ya da öneriye cevap vermek. b) ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in bu tarz etkinlikleri ve bilgilendirmelerini sunmak.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit edip kullanabilir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

Proje dahilinde kayıt amaçlı başka sitelere link verilebilir. Kuruluşlarımız proje için hazırlanan link vasıtasıyla erişilen tüm sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kayıt sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in proje kapsamında oluşan online sistem üzerinde yer alan bilgilerinize 3.kişiler ulaşamaz. Yanlışlıkla ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in dışında proje ile ilgili olduğunu düşünerek farklı yerlere gönderdiğiniz bilgiler sizin sorumluluğunuzdadır.

ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED'in işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman proje süresince tek taraflı olarak değiştirebilir. ODTÜ TEKNOKENT ve TOGED değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, kendi sistemleri üzerinden yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

bottom of page